Hesselberg IT
Avtalebetingelser

ORGNR:985149240
KONTAKT:Hesselberg IT, Glopvegen 3, 6050 Valderøya - post@hesselberg.biz
DATO PUBLISERT:09.02.2011
SIST ENDRET:08.03.2017

Kunden aksepterer disse avtalebetingelsene ved bestilling av tjenester og produkter fra Hesselberg IT, herunder muntlige eller skriftlige avtaler om utføring av tjenester og leveranse av produkter. Ved å godkjenne avtalebetingelser bekrefter kunden å ha lest, forstått og akseptert avtalebetingelsene i sin helhet.


INNHOLD

Kapittel 1. Generelt
    1.1 Virkeområde

Kapittel 2. Bestilling av domenenavn, webhotell, e-post og andre tjenester
    2.1 Registreringsavgift og årsavgift
    2.2 Ansvarsbegrensninger
    2.3 Angrerett og frister ved bestilling av tjenester

Kapittel 3. Priser/prisendringer
    3.1 Endringer
    3.2 Ekspedisjons- og fakturakostnader

Kapittel 4. Tjenestene
    4.1 Domeneregistrering/administrasjon
    4.2 Webhotell
    4.3 E-post
    4.4 Databaser

Kapittel 5. Kundens plikter
    5.1 Kontaktinformasjon
    5.2 Avbestilling/oppsigelse
    5.3 Gjenopprettelser av tjenester

Kapittel 6. Drift av domene/webhotell
    6.1 Kundens ansvar
    6.2 Webkapasitet
    6.3 Webinnhold
    6.4 Databaser

Kapittel 7. Drift av epost
    7.1 Vilkår
    7.2 Begrensninger - e-postkonto
    7.3 Begrensninger - webhotell

Kapittel 8. Flytting/overdragelse
    8.1 Domene
    8.2 Domeneadministrasjon/webhotell

Kapittel 9. Force majeure
    9.1 Gjennomføring av avtalen

Kapittel 10. Forbehold og ansvarsbegrensning
    10.1 Nedetid
    10.2 Tvister
    10.3 Sikkerhet
    10.4 Videresalg
    10.5 Endringer i avtalebetingelser
    10.6 Trykkfeil


Kapittel 1. Generelt

1.1 Virkeområde

Avtalebetingelsene gjelder ved kjøp av en eller flere tjenester som anses som et abonnement, herunder;
      a) Domenenavn - registrering av nytt domenenavn eller flytting av eksisterende domenenavn.
          Årsavgift gjelder fra og med år 2 og betales forskuddsvis hvert år.
          Ved flytting av domene til Hesselberg IT faktureres årsavgift fra flyttedato, hvis ikke annet er avtalt
          (f.eks. spesialpriser/flyttekampanjer).
      b) Webhotell - serverplass for hjemmesider
      c) E-postkontoer
      d) Databaser
      e) Andre tjenester som drift av DNS.

Kapittel 2. Bestilling av domenenavn, webhotell, e-post og andre tjenester

2.1 Registreringsavgift og årsavgift

Ved bestilling av domenenavn faktureres kunden etter at domenenavnet er registrert. Domener registreres i hovedsak innen 48 timer etter bestilling. Ved bestilling av webhotell/andre tjenester faktureres kunden etter at produktet er levert. Faktura sendes kun til kunde via e-post. Fakturaer utstedes ikke pr. postgang. Abonnement for domenenavn, webhotell og andre tjenester gjelder for ett år av gangen og fornyes automatisk hvert år inntil kunden avbestiller. Tjenestene faktureres forskuddsvis pr. år, innen utgangen av inneværende avtaleperiode.

E-postfaktura har som hovedregel 14 dagers betalingsfrist. For organisasjoner/etater underlagt en kommune eller den Norske Stat, kan det forespørres om 45 dagers betalingsfrist. Når forfallsdato er passert uten betaling fra kunde, vil kunde først motta en purring pr. e-post og SMS med vedlagt faktura. Ved fortsatt manglende betaling vil kunde få purring pr. post (belastet med renter og purregebyr i henhold til norsk lov), formulert som inkassovarsel, før saken eventuelt oversendes inkasso for videre innkrevning. For alle tvister som kan utspringe av dette, gjelder konfliktråd Ålesund, det vil si at tvisten skal behandles i Ålesund konfliktråd.

Ved skriftlig purring/inkassovarsel debiteres purreavgift innenfor gjeldende lover og regler, samt gjeldende rente. Kunden vil også motta betalingspåminnelser på e-post og eventuelt SMS etter at skriftlig inkassovarsel sendes til kunden.

For alle domenenavn faktureres en obligatorisk årsavgift/fornyelsesavgift forskuddsvis fra og med år 2, inntil tjenestene avbestilles. Dette gjelder uansett om domenet opprinnelig ble nyregistrert hos Hesselberg IT eller om domenet ble flyttet fra annen registrar til Hesselberg IT. (Se priser for årsavgifter på http://hesselberg.biz)

Ved flytting av domenenavn til Hesselberg IT belastes årsavgift allerede fra første år. E-postfaktura utstedes idet domenet er ferdig flyttet til Hesselberg IT, og årsavgiften gjelder fra flyttedato.

Ved registrering/flytting av domenenavn, samt årsavgift fra år 2, er følgende tjenester inkludert:

      a) Drift og administrasjon av DNS for domenenavnet (kunden kan benytte andre navnetjenere om ønskelig)
      b) Årsavgift til registreringsautoriteten for vedlikehold av rettighetene til domenet
      c) Support pr. e-post med "svar på timen"-garanti.

2.2 Ansvarsbegrensninger

For domeneregistreringer: Hesselberg IT er ansvarlig for oppsett mot de servere som domenene skal henvises til (med mindre kunden skal drifte navnetjenerne selv). Hesselberg IT håndterer betaling av registreringsavgift på vegne av kunden. Så snart kunden ønsker å bruke domenet for webhotell eller e-post, gjennomfører Hesselberg IT de nødvendige endringer og oppsett i henhold til gjeldende prisliste. Se gjeldende priser på http://hesselberg.biz.

Om det bestilte domenenavn allerede er registrert som domenenavn av noen andre, kan ikke Hesselberg IT gjennomføre registreringen. Hesselberg IT tar heller ikke ansvar for om noen andre har registrert det bestilte domenenavnet innen registreringsprosessen i respektive land er gjennomført, eller hvis oppdraget viser seg umulig å gjennomføre på grunn av andre hindringer. Det er kundens ansvar å innsende egenerklæring for bestilt .no-domene så snart som mulig, slik at Hesselberg IT kan registrere domenet på vegne av kunden.

Bestilleren har ansvar for at bestillingen ikke strider mot gjeldende regler for registrering under de respektive domener. Disse reglene bestemmes av den lokale registreringsautoriteten. For .no-domenenavn er dette NORID, for internasjonale toppnivådomenenavn (com/net/org og så videre) er dette ICANN. For øvrig gjelder Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy vedtatt av ICANN.

Bestilleren er ansvarlig for at de domenenavn som skal registreres ikke krenker tredjeparts immaterielle rettigheter, for eksempel i form av registrerte eller innarbeidede varemerkerettigheter. Ved bestilling av et domenenavn, binder kjøperen seg juridisk til kjøpet for hele gyldighetstiden.

Etter at et domenenavn er endelig registrert, er gyldighetstiden ett år inntil det fornyes ved betaling av årsavgift. Registreringen er bindende i ett år av gangen, med mindre annet er angitt. Hesselberg IT forbeholder seg retten til å nekte å behandle bestillinger, eksempelvis hvis kunden er under 18 år.

2.3 Angrerett og frister ved bestilling av tjenester

Et spesifikt domenenavn er en begrenset ressurs som er helt unik. For å sikre at kunden får registrert domenenavnet som det er søkt om - og for å forhindre at det blir registrert av noen andre - vil registreringen bli gjennomført så snart som mulig etter bestilling. Denne innebærer at registreringen av selve domenenavnet vil bli påbegynt før utløpet av angrefristen. Aksept av disse avtalebetingelsene medfører dermed at kunden frasier seg angrerett ved kjøp av domenenavn, fordi domenet vil være registrert og tatt i bruk på internett før utløpet av angrefristen. En elektronisk tjeneste som fullt ut er levert, er ikke returnerbar i følge forbrukerkjøpsloven.

For Hesselberg IT sine øvrige elektroniske tjenesteleveranser, som eksempelvis bestilling og opprettelse av webhotell, e-postkontoer, databaser og tilsvarende tjenester, gjelder 14 dagers angrerett for privatpersoner i henhold til angrerettloven. Kunden må kontakte Hesselberg IT snarest dersom bestilling av disse typer tjenester skal angres.

Bedrifter, enkeltpersonforetak, organisasjoner og foreninger har ingen angrerett.

Kapittel 3. Priser/prisendringer

3.1 Endringer

Alle priser kan endres. Økninger i pris kan utføres med minimum 30 dagers varsel, med virkning fra avtalens fornyelse eller første forfall. Melding om prisendringer sendes som e-post til kundene, samt at de publiseres på http://hesselberg.biz. Kunden kan innen den samme fristen si opp avtalen, dersom prisendringen ikke aksepteres.

Ved reduksjon i prisene på tjenestene vil dette først være gjeldende for kunden fra neste abonnementsperiode. Kunden får ingen reduksjon i prisen for tjenesten i inneværende abonnementsperiode, i og med at kundens avtale med Hesselberg IT løper for ett år av gangen (med mindre annet er avtalt).

Alle priser som er oppgitt på Hesselberg IT sine nettsider er INKLUDERT merverdiavgift, med mindre annet er oppgitt. Eventuelle endringer i merverdiavgiften eller andre statlige avgifter, herunder avgifter fra domeneutstedere, vil bli videreført til kunden ved det første betalingstidspunkt etter endringen har trådt i kraft.

3.2 Ekspedisjons- og fakturakostnader

Fakturagebyr for e-postfaktura er p.t. kr. 35,- pr. faktura, for å dekke Hesselberg ITs kostnader for dette. Hesselberg IT utsteder kun e-postfaktura, ikke faktura pr. post (med unntak av purringer og inkassovarsler).

Kapittel 4. Tjenestene

4.1 Domeneregistrering/administrasjon

Hesselberg IT forplikter seg til å sørge for en forsvarlig søknadsprosess for registrering av domener, enten dette inkluderer søking, registrering, parkering eller administrasjon av domenenavn.

4.2 Webhotell

Avtalen gir kunden tilgang på en av webserverne som Hesselberg IT til enhver tid benytter. Kundens hjemmesider skal gjøres tilgjengelig for brukerne av internett.

4.3 E-post

Avtalen gir kunden tilgang til e-postservere som Hesselberg IT til enhver tid benytter. Kundens e-post skal kunne brukes til sending og mottak av elektronisk informasjon på internett via POP-, IMAP- og SMTP-tilkobling.

4.4 Databaser

Dersom kunden har bestilt webhotell med databasestøtte, gir avtalen kunden tilgang til en av databaseserverne som Hesselberg IT til enhver tid benytter.

Kapittel 5. Kundens plikter

5.1 Kontaktinformajon

Domenesøknad, samt bestilling av webhotell, e-post og andre tjenester, utføres av Hesselberg IT på bakgrunn av informasjon fra kunden. Ved bestilling av .no-domenenavn kreves signert egenerklæring tilsendt fra kunden før domenenavnet registreres. Link til generering av elektronisk egenerklæring sendes til kunden på e-post så snart kundens søknad/bestilling er mottatt.

Kunden er selv ansvarlig for at den informasjon som han/hun oppgir er riktig. Ved å oppgi feil navn, kontaktperson, gateadresse, postadresse, e-postadresse, organisasjonsnummer etc. kan Hesselberg IT ut fra en skjønnsmessig vurdering kansellere bestillingen.

All korrespondanse vedrørende varslinger om eksempelvis unormalt høy trafikk eller serverbelastninger, samt annen kundeinformasjon, skjer per e-post. Eventuelle meldinger fra Hesselberg IT til kunden skal regnes som mottatt og kjent, forutsatt at Hesselberg IT kan godtgjøre at slik e-post er sendt.

Kunden må informere Hesselberg IT om eventuelle adresseendringer, såvel forretningsadresse/bopel som e-postadresse og telefonnummer. Kunden er også ansvarlig for at korrekt kontaktperson står oppført hos oss.

5.2 Avbestilling/oppsigelse

Det er viktig å merke seg følgende i forbindelse med oppsigelsesfrister: Et domenenavn eller en tjeneste tilknyttet domenet kan sies opp/avbestilles av kunden når som helst. Ubenyttet tid av tjenestens avtaleperiode vil derimot ikke bli refundert, ettersom avtaleperiode for tjenestene strekker seg over ett år av gangen.

En kunde har i forbindelse med fornyelse av tjenestene en oppsigelsesfrist på 30 dager før ny avtaleperiode for abonnementet trer i kraft.

Dersom vi ikke har mottatt kundens avbestilling i tide aksepterer kunden - ved å godta disse avtalebetingelsene - at domenenavnet automatisk blir fornyet ytterligere ett år for kundens regning.

For alle andre tjenester (dvs. tjenester som ikke har med selve årsavgiften tilknyttet domenenavn å gjøre) kan avbestillingen/kanselleringen foretas med 0 - null - dagers oppsigelsesfrist uten økonomisk belastning for kunden, annet enn den perioden kunden har abonnert på tjenesten frem til og med avbestillingsdato.

Oppsigelse/avbestilling av domener/tjenester foretas ved å sende en e-post til Hesselberg IT (post@hesselberg.biz) hvor kunden ber om å avbestille domenene/tjenestene. Det vil da bli sendt en e-post tilbake til kunden for å få verifisert at kunden virkelig ønsker å avbestille tjenestene. Etter kundens verifisering vil kunde motta en bekreftelse på at abonnementet blir avsluttet.

5.3 Gjenopprettelse av tjenester

Dersom kunden allikevel ønsker å beholde et domenenavn som er avbestilt, må Hesselberg IT underrettes om dette så tidlig som mulig for at kunden skal unngå å bli belastet med et gjenopprettelsesgebyr. Så lenge Hesselberg IT blir informert om dette før tjenestens utløpsdato, vil ikke kunden bli belastet med gjenopprettelsesgebyr.

Hesselberg IT kan ikke gi noen garanti for at et domenenavn kan gjenopprettes dersom det ikke er fornyet innen utløpsdato. I de tilfeller hvor vi lykkes med å gjenopprette et domenenavn etter utløpsdatoen, blir kunden belastet med et gjenopprettelsesgebyr i tillegg til alminnelig årsavgift.

Gjenopprettelsesgebyret er kr. 125,- ink. mva. for .no-domenenavn og USD 90 for alle andre domeneendelser. USD 90 er kostprisen for gjenopprettelse av blant annet internasjonale domenenavn som .com, .net og .org. Beløpet konverteres til norske kroner ved fakturering av gjenopprettelsen, beregnet etter valutakurs under kolonnen "salg" i DNBs valutakursliste.
Kunden belastes kun for gjenopprettelsesgebyret dersom Hesselberg IT lykkes i å gjenopprette domenenavnet.

Kapittel 6. Drift av domene/webhotell

6.1 Kundens ansvar

Det er kundens ansvar og risiko at søknaden er i samsvar med domeneutsteders navnepolitikk for tildeling av det aktuelle domenenavn til enhver tid.

Kunden er selv ansvarlig for å ha sjekket andres eventuelle immaterielle rettigheter, før registrering og/eller bruk av det aktuelle domenenavnet. Kunden skal holde Hesselberg IT skadesløs ved søksmål i tvister som måtte oppstå mellom parter i eventuelle rettighetskonflikter.

6.2 Webkapasitet

Dersom brukerens websider belaster over den avtalte lagringsmengde, skal Hesselberg IT informere kunden om dette, og anbefale kunden om enten å fjerne data eller oppgradere tjenesten. Dersom kunden ikke innen kort tid foretar endringer betraktes dette som en bestilling på oppgradering av tjenesten til neste nivå. Tjenesten blir da fakturert etter satsene for det oppgraderte nivå.

Kundens websider tildeles en trafikkmengde på 25 GigaBytes pr. måned. I de tilfeller der kundens websider genererer mer trafikk enn 25 GB, skal Hesselberg IT per e-post gi brukeren varsel om dette. Ytterligere trafikk vil tilleggsfaktureres med kr. 5,- pr. GB. Dersom kunden ikke samtykker i tilleggsfaktureringen, forbeholder Hesselberg IT seg retten til å si opp avtalen. (De aller, aller færreste har behov for slike trafikkmengder).

Dersom brukeren har lagt ut programvare som forårsaker feil og problemer på serveren som belaster andre brukere på samme server, forbeholder Hesselberg IT seg retten til å be brukeren om å stoppe bruken av den aktuelle programvare. Dersom kunden ikke følger opp denne advarselen, forbeholder Hesselberg IT seg retten til å si opp avtalen. I særlig graverende tilfeller forbeholder Hesselberg IT seg retten til å stenge kundens nettsted med øyeblikkelig virkning.

6.3 Webinnhold

Brukeren er selv ansvarlig for å lage, legge inn og oppdatere den informasjon som ønskes etablert på eget internettområde/webhotell. Alt innhold som legges ut på tjenestemaskinen er kundens/brukerens ansvar og brukeren beholder selv eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut.

Kunden og brukeren er selv ansvarlig for alt materiale som legges ut på tjenestemaskinen og at lover og opphavsrettslige bestemmelser ikke blir krenket. Kunden og brukeren er også ansvarlig for at eventuelle nødvendige konsesjoner fra offentlige myndigheter foreligger. Hesselberg IT akter ikke å bli involvert i tvister knyttet til opphavsrettslige bestemmelser, og kan med tre dagers varsel avslutte leveranse av webhotell og/eller DNS-tjeneste, dersom det foreligger indisier om brudd på opphavsrettslige bestemmelser. Eventuelt tilgodehavende for avtaleperioden vil i slike tilfeller bli tilbakebetalt til kunden.

Dersom brukeren har lagt ut programvare som forårsaker feil og problemer på serveren, som belaster andre brukere på samme server, forbeholder Hesselberg IT seg retten til å stenge brukerens webhotell eller be brukeren om å stoppe bruken av den aktuelle programvaren med umiddelbar virkning.

Hesselberg IT forbyr nettsteder som:

      a) fremmer rasehat, eller viser grusomme eller umenneskelige voldshandlinger på en måte som får informasjonen
          til å virke ufarlig eller rosverdig
      b) viser pornografisk materiale
      c) forherliger overgrep eller seksuelt misbruk av barn
      d) viser seksuelle handlinger mellom mennesker og dyr

6.4 Databaser

Som et resultat av at restore av databaser med flere enn 512 tabeller kan feile, er det satt begrensning på antall tabeller i hver database til 512.

Kapittel 7. Drift av epost

7.1 Vilkår for sending av e-post

Hesselberg IT forbyr utsendelse av spam. Hesselberg IT definerer spam som mer eller mindre likelydende e-post sendt til flere mottakere som ikke har gitt avsender eksplisitt samtykke i å motta slike meldinger.

Hesselberg IT forbyr masseutsendelser av e-post til mottakere som ikke har gitt avsender aktivt samtykke til å motta slike meldinger. I tillegg forbys utsendelse av slike meldinger via tredjepart der det brukes eller refereres til web-, e-post- eller andre tjenester levert av Hesselberg IT. Tjenester levert av Hesselberg IT tillates ikke brukt til å rekruttere kunder som resultat av, eller til å motta tilbakemeldinger fra, e-post sendt fra/via tredjepart der utsendelsen bryter disse betingelsene eller tredjeparts avtalebetingelser.

Hesselberg IT forbyr bruk av ubekreftede e-postlister. Det er ikke tillatt å legge til abonnenter på en e-postliste uten at det foreligger eksplisitt aktivt samtykke fra abonnenten. Alle e-postlister som benyttes av kunder hos Hesselberg IT skal benytte en såkalt lukket verifikasjonsprosess (eng: "closed-loop opt-in"). Med lukket verifikasjonsprosess (eng: "closed-loop opt-in") menes at abonnenten har gitt verifiserbart samtykke til å abonnere på den spesifikke e-postlisten ved å bekrefte (svare på) en e-post med abonnementsbekreftelse. Dette er standard praksis for alle ansvarlige e-postlister, og forsikrer at abonnenten er korrekt oppført, med en gyldig e-postadresse og uttrykt samtykke.

Verifiserbare detaljer fra verifikasjonsprosessen skal lagres sammen med andre detaljer om e-postlisten så lenge denne eksisterer, og skal gjøres tilgjengelige for Hesselberg IT på forespørsel. Utsendelse av e-post til adresser mottatt fra tredjepart eller bruk av tjenester levert av Hesselberg IT i forbindelse med slike utsendelser tillates ikke.

7.2 Begrensninger - sending fra e-postkonto

All utsendelse av e-post skal skje i henhold til vilkår beskrevet i punkt 7.1. I tillegg gjelder følgende begrensninger for e-post sendt fra en vanlig e-postkonto:
  • Det er ikke tillatt å sende mer eller mindre samme innhold til mer enn 500 mottakere i løpet av 24 timer.
  • Det er ikke tillatt å sende mer eller mindre samme innhold til mer enn 2 500 mottakere i løpet av 30 dager.
  • Det er ikke tillatt å sende e-post til mer enn 1 000 mottakere i løpet av 24 timer.
  • Det er ikke tillatt å sende e-post til mer enn 5 000 mottakere i løpet av 30 dager.

7.3 Begrensninger - sending fra webhotell

All utsendelse av e-post skal skje i henhold til vilkår beskrevet i punkt 7.1. I tillegg gjelder følgende begrensninger for e-post sendt fra webhotell:
  • Det er ikke tillatt å sende mer eller mindre samme innhold til mer enn 1 000 mottakere i løpet av 24 timer.
  • Det er ikke tillatt å sende mer eller mindre samme innhold til mer enn 5 000 mottakere i løpet av 30 dager.
  • Det er ikke tillatt å sende e-post til mer enn 2 000 mottakere i løpet av 24 timer.
  • Det er ikke tillatt å sende e-post til mer enn 10 000 mottakere i løpet av 30 dager.

Kapittel 8. Flytting/overdragelse

8.1 Domene

Kunden er rettighetshaver til det domenet som tildeles, og er i sin fulle rett til å overdra domenenavnet til andre mot å betale de avgifter de individuelle domeneregistrar krever for overdragelse av domenet. Overdragelse av domenet innebærer ikke endring i avtale om parkering, domeneadministrasjon etc.

8.2 Domeneadministrasjon/webhotell

Kunden har rett til å flytte sitt domenenavn til en annen leverandør dersom kunden ikke har utestående beløp hos Hesselberg IT tilknyttet til domenenavnet, men er ansvarlig for påløpte kostnader frem til utløp av inneværende avtaleperiode. Kunde er også ansvarlig for utestående beløp for eventuell avtalt bindingstid.

Dersom kunden flytter domenenavnet til en annen leverandør uten at regning for enten domeneregistrering, webhotell eller årsavgift er betalt til Hesselberg IT, forbeholder Hesselberg IT seg retten til å forsøke å flytte domenenavnet tilbake til Hesselberg IT sine egne serverområder igjen inntil innbetaling er registrert.

Kunden kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser under denne avtale uten skriftlig samtykke fra Hesselberg IT. Dette samtykket forutsetter at kunden har betalt for de tjenester som er bestilt frem til utløpet av inneværende avtaleperiode.

Kapittel 9. Force majeure

9.1 Gjennomføring av avtalen

Dersom gjennomføring av avtalen helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil hos teleoperatør, strømbrudd, problemer som kan knyttes til naturlige fenomener som lynnedslag (elektriske skader), jordskjelv, flom (vannskader), samt ethvert forhold som vil bli bedømt som force majeure.

Kapittel 10. Forbehold og ansvarsbegrensning

10.1 Nedetid

Kunden må påregne at Hesselberg IT sine tjenester av og til kan være nede grunnet serverfeil, linjefeil eller oppgraderinger av servere. Det er ikke utenkelig at feil kan føre til datatap på Hesselberg IT sine servere. Hesselberg IT kjører backup-rutiner på alle servere hver dag, men kunden bør likevel selv sørge for at det eksisterer backup av viktige filer og selv sørge for å sikre at kommunikasjon med eventuelle kontakter kan ivaretas under eventuell nedetid.

10.2 Tvister

Hesselberg IT er innstilt på å løse eventuelle problemer og tvister på best mulig måte i samarbeid med kunden. Hesselberg IT kan erkjenne erstatningsansvar, som begrenses oppad til 10 ganger den prisen kunden betaler for tjenestene pr. måned, dersom kunden kan dokumentere tap i form av inntekt eller arbeid, som en følge av forhold hvor Hesselberg IT har opptrådt uaktsomt ovenfor kunden eller kundens tjenester.

10.3 Sikkerhet

Hesselberg IT holdes ikke ansvarlig dersom brukere av Internett, bevisst eller ubevisst, skaffer seg adgang til kundens dataressurser og forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt. Kunden har ansvar for å innføre og følge egne sikkerhetsregler for publisering, slik at brukernavn og passord ikke blir kjent for uvedkommende. Hesselberg IT verifiserer, så langt det lar seg gjøre, kunder som etterspør brukernavn og passord.

Hesselberg IT sine samarbeidspartnere forplikter seg til å holde Hesselberg IT skadeløs for ethvert krav som tredjemann måtte rette mot partner, som ikke har sammenheng med tjenestene Hesselberg IT har driftsansvar for.

10.4 Videresalg

Videresalg av lagringsplass og funksjonalitet er ikke tillatt, så lenge det ikke foreligger en konkret videreselgingsavtale.

10.5 Endringer i avtalebetingelser

Hesselberg IT forbeholder seg retten til å foreta mindre endringer i avtalebetingelsene. Oppdaterte avtalebetingelser finnes til enhver tid på http://hesselberg.biz/avtalebetingelser.php. Vesentlige endringer skal kunngjøres via e-post til kundene og på http://hesselberg.biz i minimum 14 dager. Nevnte endringer trer i kraft ved første etterfølgende betaling av faktura fra Hesselberg IT.

10.6 Trykkfeil

Vi tar forbehold om trykkfeil på vårt nettsted, www.hesselberg.biz, men vi garanterer at prisene som er oppgitt på nettsiden er gjeldende. Vi forbeholder oss retten til å forandre eller oppdatere innholdet på nettstedet etter behov. Vi tar ikke ansvar for websider som har linker til oss eller som vi har linker til. Vi har ingen kontroll over eller ansvar for websider du kommer i kontakt med via vår hjemmeside.